Användarvillkor för Bosvar

Senast ändrad 29 mars 2019, version 1

Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då Bosvar  (“Bosvar”) tillhandahåller produkter och tjänster, via webb eller app (“Tjänsten”).

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år samt acceptera att vara bunden av Villkoren. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med Villkoren. Tjänsten tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot Villkoren, tidigare av Bosvar tillhandahållna Villkor och/eller tillämplig lag.

Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten accepterar du Villkoren. Läs igenom dem noggrant.

Tjänsten

Bosvar arbetar kontinuerligt med att utveckla Tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. Bosvar kan närsomhelst lägga till, ta bort eller ändra funktioner i Tjänsten. Bosvar kan även komma att erbjuda dig nya funktioner i Tjänsten som kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar att aktivera sådan Tjänst måste du först godkänna de särskilda villkoren för tjänsten.

Bosvar kan komma att skicka e-post eller notifikationer till dig gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

Bosvar kan komma att skicka erbjudanden från samarbetspartners via e-post och notifikationer, dessa kan du avaktivera genom att avregistrera dig från utskicken.

Användning av Tjänsten

Missbruka inte Tjänsten. Du får till exempel inte störa Tjänsten eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som Bosvar tillhandahåller.

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Bosvar. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Bosvar.

Bosvar har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Bosvar eller tredje man skada.

Personuppgifter och din information

Bosvar behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bosvars vid var tid gällande integritetspolicy.

I Tjänsten kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot information. Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till informationen, antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda informationen på Tjänsten enligt Villkoren. Du garanterar att informationen inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

Bosvar samlar kontinuerligt in och publicerar data om Sveriges bostäder för att öka transparensen och förbättra bostadsmarknaden. Den allmänna information du lämnar ifrån dig om fastigheter kan komma att publiceras. Informationen kommer då att granskas av Bosvar för att därefter publiceras på Bosvar.com i skydd av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Ett konto på Bosvar hjälper dig att förstå din plats och dina förutsättningar på bostadsmarknaden. För att kunna uppfylla vårt avtal och tillhandahålla Tjänsten behöver vi utföra en profileringen utifrån den information du tillhandahåller oss samt genom ditt användande av Tjänsten.

Ansvar

Bosvar garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Tjänsten kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Bosvars kontroll och Bosvar ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Bosvar kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll.

Bosvar har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Bosvar kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Bosvar kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere, om någon information inte är korrekt eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Bosvar tar inte ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje part eller Bosvars samarbetspartners.

Tjänsten är delvis baserad på material som inhämtats från olika källor på Internet och på material som lämnats av användarna.

Om dessa villkor

Bosvar skall med rimlig varsel underrätta dig vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren ska du sluta använda Tjänsten.

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Bosvar, Viewbound AB

Telefon: 0766-440450

E-post: [email protected]