Friskrivningsklausul för Bosvar

Senast ändrad 29 mars 2019, version 1

Tjänsten ska inte betraktas som en personlig rekommendation

Bosvar (Varumärke från Viewbound AB) anlitar personer som har erfarenhet av att köpa, sälja och administrera bostäder, via tex plats i bostadsrättsförenings styrelse. Dessa besvarar frågor om de objekt (bostäder) som skickas via bosvar.com eller via någon av våra SMS/chat-tjänster från dig som användare.

Vänligen observera att våra återkopplingar ska läsas som en allmän redogörelse med exempel på vad man som köpare bör tänka på. Det kan även förekomma personliga tolkningar och åsikter från Bosvar som inte behöver stämma överens med faktiska förhållanden som den aktuella frågan berör. För vidare hjälp och rådgivning hänvisar vi till yrkesverksamma jurister/advokater och mäklare.

Bosvar friskriver sig från allt ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppkomma vid användandet av vår rådgivningstjänst och och den information som publicerats på vår hemsida, bosvar.com eller via någon av våra chat- eller SMS-tjänster.

Läs även våra användarvillkor.

Se också vår integritetspolicy.